Untitled 2
bán nhà
nguồn internet

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chỉ đứng tên chồng thì vợ có quyền như thế nào?

Câu hỏi: Trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng tôi có tiến hành mua căn nhà, nhưng lại chỉ đứng tên trên giấy chứng nhận là chồng tôi. Xin hỏi bây giờ tôi muốn tham gia góp vốn bằng căn nhà thì tôi có quyền hay không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 Tài sản được xây dựng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, thuộc sở hữu chung, khi đó việc đăng lý quyền sở hữu quy định tại điều 34 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Điều 34. Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung

………………………

2.Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này.”

Dẫn chiếu Điều 25 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

Điều 25. Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh

1. Trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật này và các luật liên quan có quy định khác.

2. Trong trường hợp vợ, chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 36 của Luật này.”

Như vậy, việc bạn muốn đưa ngôi nhà tham gia góp vốn là hình thức đưa tài sản chung vào kinh doanh khi đó áp dụng như sau:

Điều 36. Tài sản chung được đưa vào kinh doanh

Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận này phải lập thành văn bản.”

Việc đưa tài sản chung vào kinh doanh cần có sự thỏa thuận hai vợ chồng và được lập thành văn bản.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ phân tích về nội dung này trong chương trình Bản tin bất động sản. Công ty luật tư vấn chuyên nghiệp tại Hà Nội – Văn phòng luật uy tín


Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664