Untitled 2

Giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn tối đa 20 năm

Ngày 31/7/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, thời hạn tối đa của giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực là 05 năm; giấy phép phân phối điện; bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện đều có thời hạn tối đa là 10 năm; giấy phép truyền tải điện có thời hạn tối đa là 20 năm. Riêng giấy phép phát điện, thời hạn tối đa là 20 năm đối với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; 10 năm đối với các nhà máy điện còn lại.

Thông tư cũng quy định cụ thể về 04 trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, gồm: Phát điện để tự sử dụng, không bán cho tổ chức, cá nhân khác; Phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MW để bán cho tổ chức, cá nhân khác; Mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo; Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/09/2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664