Untitled 2

Quy định mới về đăng ký kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa

Ngày 28/7/2017, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BCT về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

Theo đó, để được cấp mã số kinh doanh TN-TX thực phẩm đông lạnh, hàng đã qua sử dụng và hàng có thuế TTĐB doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện các điều kiện sau:
– Có số tiền ký quỹ từ 07 đến 10 tỷ đồng; riêng đối với kinh doanh thực phẩm đông lạnh thì doanh nghiệp còn phải đáp ứng thêm các quy định về kho bãi chứa hàng hóa tại Điều 3 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP.

– Các thương nhân thực hiện TN-TX trên không được ủy thác hoặc nhận ủy thác TN-TX.
Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép thực hiện theo quy định tại Điều 10, 11 Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng ban hành danh mục các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, hàng đã qua sử dụng, hàng có thuế TTĐB thuộc diện kinh doanh TN-TX có điều kiện.

Thông tư số 11/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 11/9/2017, bãi bỏ Thông tư số 05/2014/TT-BCT và Điều 2 Thông tư số 27/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo nguyên tắc tự nguyện

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Luật Du lịch đã được Quốc hội chính thức …

Chat Zalo: 0904340664