Untitled 2

Giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người nước ngoài

1.Theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngoại trừ các trường hợp được miễn, người lao động nước ngoài có nghĩa vụ phải xin giấy phép lao động trước khi làm việc tại Việt Nam.

a. Điều kiện của Người sử dụng lao động:

Theo Điều 170, Bộ luật lao động 2012, khi thuê lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải đáp ứng được các điều kiện tuyển dụng sau đây:

i. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

ii. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b. Yêu cầu đối với lao động nước ngoài:

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động 2012 về việc tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam, lao động nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện sau:

(i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

(ii) Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

(iii) Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

(iv) Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

(v) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

(vi) Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

c. Các trường hợp được miễn

Là Thành viên hoặc Chủ sở hữu Công ty TNHH;

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần;

Trưởng văn phòng đại diện dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để chào bán dịch vụ, tới Việt Nam dưới ba tháng để giải quyết các vấn đề, giải pháp kỹ thuật và công nghệ phức tạp phát sinh đe dọa tới hoạt động sản xuất mà chuyên gia Việt Nam hoặc chuyên gia nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam không xử lý được,

Luật sư nước ngoài được cấp phép hành nghề tại Việt Nam theo Luật Luật sư, các trường hợp theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên,

Sinh viên đang học tập và làm việc tại Việt Nam, tuy nhiên, Người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày cho cơ quan chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Xin giấy phép tạm trú

Sau khi nhận được Giấy phép lao động từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, lao động nước ngoài có thể xin giấy phép tạm trú tại Việt Nam. Giấy phép tạm trú có giá trị như thị thực nhập cảnh nhiều lần.

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép tạm trú tương đương với thời hạn hiệu lực của Giấy phép lao động, nhưng không quá 02 năm.

3. Dịch vụ pháp lý của SBLAW

SBLAW sẵn sàng cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Khách hàng xin cấp giấy phép lao động với nội dung phạm vi công việc như sau:

-Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

-Thông báo cho Quý Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

-Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép theo đúng quy định;

-Trao đổi với Quý Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu nêu trên;

-Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng;

-Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

-Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

-Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

-Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

-Cập nhật cho Quý Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ Quý Quý Khách hàng trong việc nhận kết quả.

-Thay mặt Khách hàng nhận kết quả và chuyển giao cho Khách hàng

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người khuyết tật

Câu hỏi: Thưa luật sư. Tôi năm nay 31 tuổi (là người khuyết tật), tôi …

Chat Zalo: 0904340664