Thành lập công ty con tại Campuchia

0
18
Doanh nghiệp hỏi: Thủ tục thành lập công ty con tại Campuchia thế nào? Có phức tạp hơn so với thành lập văn phòng đại diện không?
Luật sư trả lời: Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện tại  chỉ được thực hiện các chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu nghiên cứu thị trường … và không được cung cấp dịch vụ, hàng hóa với mục đích sinh lợi.
Như vậy, để thực hiện các hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ tại Cambodia thì chức năng của Văn phòng đại diện không cho phép.
Các chức năng này có thể được thực hiện nếu Quý Công ty thành lập Công ty con tại Cambodia.
1. Thủ tục thành lập công ty tại Campuchia
Thủ tục thành lập Công ty con tại nước ngoài khá phức tạp và tốn thời gian hơn rất nhiều so với việc thành lập Văn phòng đại diện, vì đây là hoạt động đầu tư ra nước ngoài, phải được cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài của Bộ  Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước thì sau này doanh nghiệp mới chuyển được vốn đầu tư ra nước ngoài và nhận lợi nhuận một cách hợp pháp từ nước ngoài về Việt Nam.
1.1. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, để được đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp, Quý Công ty phải phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 

–   Có Dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

–   Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.

–  Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước trong trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

–   Được Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

 1.2. Theo quy định pháp luật hiện hành thì: (i) nếu dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư; (ii) nếu dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam trở lên thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Như vậy, theo chúng tôi, Quý Công ty cần thực hiện theo các bước như sau để hoàn thiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài:

 

(i)  Tiến hành đăng ký hoặc thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 

(ii)  Sau khi hoàn tất các thủ tục trên sẽ đăng ký mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(iii)  Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc thành lập Công ty tại Cambodia.
2) Thời gian dự kiến xin giấy phép tại Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam:

 

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến kèm theo hồ sơ dự án đầu tư gửi các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

 

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được hỏi ý kiến tiến hành thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư và có ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

 

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của các cơ quan Bộ, ngành liên quan chấp thuận việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài của Khách hàng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 

* Lưu ý: Thời gian trên thực tế có thể kéo dài hơn quy định, điều này phụ thuộc vào phản hồi từ Cục Đầu Tư Nước Ngoài. Tuy nhiên trong trường hợp lâu hơn quy định, SBLAW sẽ hỗ trợ Khách hàng làm việc với các cơ quan để có được kết quả trong thời gian sớm nhất.