Untitled 2

Hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Mình ở Phú Thọ. Gia đình mình được Nhà nước giao đất để trồng lúa và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau một thời gian trồng lúa có kết quả không tốt, gia đình mình đã tự ý nuôi trồng thủy sản. Cho mình hỏi gia đình mình làm vậy có vi phạm pháp luật không và mức xử phạt cho hành vi ấy như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn được Nhà nước giao đất để trồng lúa và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng sau đó gia đình bạn lại tự ý nuôi trồng thủy sản trên mảnh đất ấy thì đây được xác định là hành vi sử dụng sai mục đích.

Gia đình bạn đã vi phạm Khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013 về những hành vi bị nghiêm cấm:

“Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

  1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.
  2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.
  3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.
  4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.
  5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.
  6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
  8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.
  9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.
  10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Nếu muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản gia đình bạn phải được phép của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ Điều 57 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng”.

Đối với hành vi sử dụng đất sai mục đích, gia đình bạn sẽ bị xử phạt hành chính với hình phạt cụ thể là phạt tiền theo căn cứ tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, cụ thể:

“2. Chuyển mục đích sử dụng sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên …”.

Theo quy định trên, bạn sẽ xem phần đất gia đình bạn sử dụng với mục đích nuôi trồng thủy sản là bao nhiêu để có mức phạt tương ứng. Ngoài ra, gia đình bạn còn phải buộc khôi phục lại tình trạng đất ban đầu trước khi có hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Em hiện cư trú tại H. Củ Chi – Tp. HCM. Em có …

Chat Zalo: 0904340664