Untitled 2

Hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh bị áp dụng hình thức xử lý như thế nào?

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi: Hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh bị áp dụng hình thức xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, quy định việc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Theo đó hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh theo quy định của bao gồm:

+ Hành vi vi phạm quy định về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh;

+ Hành vi vi phạm quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

+ Hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác.

Điều 3 Nghị định 71/2014/NĐ-CP có quy định về các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm:

– Đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau:

+ Cảnh cáo;

+ Phạt tiền.

– Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

+ Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

– Ngoài các hình thức xử phạt theo quy định trên doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau:

+ Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;

+ Buộc chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất; buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua;

+ Buộc cải chính công khai;

+ Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh;

+ Buộc sử dụng hoặc bán lại các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã mua nhưng không sử dụng;

+ Buộc loại bỏ những biện pháp ngăn cản, kìm hãm doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;

+ Buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở;

+ Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng;

+ Buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng đã thay đổi mà không có lý do chính đáng;

+ Buộc khôi phục lại hợp đồng đã hủy bỏ mà không có lý do chính đáng.

Có thể thấy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh đa dạng và cụ thể bao gồm hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả, chế tài bồi thường thiệt hại… giúp cơ quan xử lý có thể lựa chọn những hình thức xử lý phù hợp để áp dụng vào những vụ việc cụ thể đồng thời đạt được những mục đích của việc áp dụng chế tài.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Công ty tôi sản xuất thuốc xịt côn trùng,  công ty X là …

Chat Zalo: 0904340664