Untitled 2
Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện - internet

Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện?

Câu hỏi: Tôi có xác lập một số giao dịch nhân danh công ty mình mà thời hạn đại diện của tôi đã hết. Xin hỏi giao dịch có thể làm phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với công ty trong trường hợp nào?

Trả lời:

Điều 142 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hậu quả của giao dịch do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện như sau:

Điều 142. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a) Người được đại diện đã công nhận giao dịch;

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý;

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện.”

Như vậy, giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện là phát sinh quyền và nghĩa vụ người đại diện trong các trường hợp:

– Người được đại diện đã công nhận giao dịch

– Người được đại diện biết mà không phản đối trong thời gian hợp lý

– Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần trao đổi về Những điểm mới của chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự trong chương trình Bạn và pháp luật, kênh VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam. Mời Quý vị xem nội dung tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664