Untitled 2
Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể giao kết với bên thứ ba mà mình cùng là đại diện - internet

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể giao kết với bên thứ ba mà mình cùng là đại diện?

Câu hỏi: Hiện nay tôi là người đại diện theo pháp luật của một công ty, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của hộ gia đình kinh doanh. Xin hỏi tôi có thể nhân danh công ty mình giao kết hợp đồng với hộ kinh doanh hay không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015 quy đinh về phạm vi đại diện như sau:

Điều 141. Phạm vi đại diện

3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần trao đổi về Những điểm mới của chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự trong chương trình Bạn và pháp luật, kênh VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam. Mời Quý vị xem nội dung tại đây:

Như vậy, người được đại diện không được nhân danh người đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chình mình hoặc với bên thứ ba mình mình cũng là đại diện, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Khi đó bạn không thể nhân danh công ty mình đang là đại diện xác lập với hộ kinh doanh mà bạn cũng là đại diện.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần trao đổi về Những điểm mới của chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự trong chương trình Bạn và pháp luật, kênh VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam. Mời Quý vị xem nội dung tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664