Untitled 2
đăng ký giao dịch đảm bảo

Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm.

Để đăng ký giao dịch bảo đảm, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1.        Nội dung đăng ký

2.       Thông tin về người yêu cầu đăng ký GDBD

3.       Thông tin về Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm. Mã số khách hang thường xuyên của bên nhận bảo đảm (nếu có)

4.       Thông tin mô tả về tài sản bảo đảm

5.       Hợp đồng thế chấp

6.       Giấy ủy quyền theo mẫu của SBLaw

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664