Untitled 2
nhà đầu tư nước ngoài

Một số lưu ý cho nhà đầu tư nước ngoài khi lần đầu đầu tư vào Việt Nam.

SBLAW là công ty luật đã tư vấn cho nhiều công ty FDI, mong muốn đưa ra một số lưu ý cho nhà đầu tư nước ngoài khi lần đầu đầu tư vào Việt Nam như sau:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư tại Việt Nam bắt buộc phải lập dự án và đăng ký đầu tư theo quy định của luật đầu tư. Trong trường hợp này, khi doanh nghiệp nước ngoài góp vốn 30% cổ phần vào công ty Việt Nam, theo quy định của Luật đầu tư, Công ty cổ phần  Việt Nam có nghĩa vụ phải làm thủ tục đăng ký đầu tư và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Khi tiến hành phát hành cổ phần ra công chúng, Công ty Cổ phần có nghĩa vụ phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình và thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng theo quy định của Luật chứng khoán.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664