Untitled 2

Hỗ trợ rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Chúng tôi đề cập đến email theo đó chúng tôi được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ rà soát hợp đồng hợp tác dự kiến ký kết giữa Công ty (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) và đối tác.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ

Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh:

  • Nghiên cứu dự thảo hợp đồng do Khách hàng cung cấp (bản tiếng Việt);
  • Rà soát dự thảo hợp đồng;
  • Tư vấn các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng phù hợp với thỏa thuận giữa các Bên liên quan và quy định của pháp luật;
  • Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;
  • Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 10 giờ) để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ;

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664