Untitled 2
tạm ngừng hoạt động
hanh vi nghiem câm

Hoạt động bị cấm của doanh nghiệp sau khi có quyết định giải thể

Luật sư có thể cho chúng tôi biết  sau khi có quyết định giải thể

thì doanh nghiệp sẽ bị cấm những hoạt động gì?

Luật sư trả lời: Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp Luật.

Khi doanh nghiệp tiến hành giải thể công ty thường bao gồm một trong hai nguyên nhân: một là doanh nghiệp tiến hành tự giải thể, hai là doanh nghiệp bị bắt  buộc giải thể. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ khác

Nhưng dù doanh nghiệp có  giải thể vì bất kỳ lý do gì thì khi có quyết định giải thể thì các hoạt động của doanh nghiệp vẫn bị nghiêm cấm. Luật doanh nghiệp quy định như sau:

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể.

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

a ) Cất giấu, tẩu tán tài sản ;

b )Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi  nợ ;

c )Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

d ) Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp được thực hiện giải thể doanh nghiệp;

đ )Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

e ) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

g )Huy động vốn dưới mọi hình thức.

2. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm khoản 1 Điều này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường .

Luật doanh nghiệp 2014 quy định  cấm  những hành động  trên  nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của chủ nợ, khách hàng và người tiêu dùng .

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664