Untitled 2
hoat động tư vấn du học

Quy định về hoat động tư vấn du học qua website.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi có mở 01 website liên quan đến các chương trình học bổng, tuyển sinh tại các trường Đại học. Ai có nhu cầu thì vào đấy đọc thông tin và thấy thú vị thì liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhận hồ sơ và giới thiệu cho các trường.

Vậy hoạt động này có hợp pháp không?

Luật sư trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quyết định 05/2013 của Thủ tướng chính phủ quy định về công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập có định nghĩa dịch vụ tư vấn du hoc như sau:

là các hoạt động: Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài; tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học nước ngoài; tổ chức tuyển sinh du học; tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học; tổ chức đưa người học đến cơ sở giáo dục nước ngoài khi người học được cơ sở giáo dục nước ngoài đồng ý tiếp nhận; theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến việc gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập”.

Nếu theo các thông tin mà doanh nghiệp cung cấp thì được coi đó là dịch vụ tư vấn du học.

Việc thực hiện hoạt động tư vấn du học phải được thực hiện thông qua hình thức doanh nghiệp và có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Điều này được quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg đó là:

Tổ chức dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Việc Doanh nghiệp thực hiện chức năng tư vấn du học khi được Sở giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Giá bán lẻ in trên hàng hóa có bị xem là căn cứ tính thuế thu nhập không_sblaw

Hậu quả pháp lý của doanh nghiệp nợ thuế

Câu hỏi: Chào Luật sư, cho tôi hỏi hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp …

Chat Zalo: 0904340664