Untitled 2

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần có vốn nhà nước có được quyền đồng thời là kế toán trưởng Công ty TNHH 1 thành viên hay không?

Doanh nghiệp hỏi: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần có vốn nhà nước có được quyền đồng thời là kế toán trưởng Công ty TNHH 1 thành viên do Công ty cổ phần là chủ sở hữu hay không?.

Luật sư trả lời: Theo các quy định điểm c khoản 1 Điều 64 Luật doanh nghiệp thì quyền của Chủ sở hữu Công ty là: “Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty”.

Nếu chức danh kế toán trưởng theo Điều lệ Công ty phải do Chủ sở hữu Công ty quyết định và là người đại diện theo ủy quyền của Công ty mẹ tại Công ty con thì mới thuộc thẩm quyền của Công ty mẹ bổ nhiệm và lúc này mới chịu sự ràng buộc nếu có của người ủy quyền đại diện tại Công ty mẹ theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp về người đại diện theo ủy quyền có quy định: “Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ không được cử làm người đại diện theo uỷ quyền tại công ty con”.

Còn nếu chức danh kế toán trưởng chỉ là chức danh nghiệp vụ trong cơ cấu quản lý Công ty và có ký hợp đồng lao động thì các quy định của Bộ luật lao động vẫn cho phép người lao động được ký Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động.

Hiện nay có Nghị định 71/2013/NĐ-CP quy định riêng về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thì đối tượng áp dụng lại không phải đối với trường hợp này. Các quy định này chỉ áp dụng đối với người đại diện quản lý phần vốn góp ở doanh nghiệp khác.

Vậy theo ý kiến của luật sư, nếu điều lệ Công ty không quy định, người lao động đáp ứng được yêu cầu công việc thì cũng có thể là kế toán trưởng của cả 2 Công ty.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664