Untitled 2

Hoạt động tư vấn luật doanh nghiệp và tư vấn M&A của SBLAW được The legal 500 đánh giá cao

Tạp chí luật uy tín từ Anh Quốc The Legal 500 qua công tác đánh giá khách quan và trung thực đã tiến hành xếp hạng và gợi ý về việc lựa chọn các luật sư hàng đầu tại Việt Nam trong từng lĩnh vực cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Trong danh sách đề cử và xếp hạng các luật sư hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn doanh  nghiệp và M&A, luật sư Nguyễn Tiến Hòa tư công ty luật SBLAW cũng đã được đánh giá là luật sư mà doanh nghiệp nên lựa chọn để tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và M&A tại Việt Nam.

Sau đây là nội dung đánh giá từ The legal 500 về luật sư Hòa:

“… SBLAW FIRM’s well-regarded practice acts for technology sector clients, and has advised clients such as Hyen-Tan Lion, CyberPower Systems and Outsourceit International Vietnam on establishing local operations. Nguyen Tien Hoa is the name to note…”

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Trần Trung Kiên

Lưu ý về M&A đối với doanh nghiệp start up.

Câu hỏi: Đề nghị luật sư SBLAW đưa ra một số lưu ý về quy …

Chat Zalo: 0904340664