Untitled 2

Hợp đồng gia công là gì

Câu hỏi: Thưa Luật sư hôm trước tôi có đến một cửa hàng gỗ đặt một số bàn ghế theo mẫu tôi thiết kế, nhưng tôi không được học nhiều nên không biết phải lập hợp đồng gì?.Luật sư có thể cho tôi biết được không ạ?
Luật sư trả lời: Trong trường hợp này bạn phải lập hợp đồng gia công vì:
Hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.
Hợp đồng gia công khá phổ biến trên thực tế. Điểm riêng biệt trong hợp đồng gia công là một bên chuyển giao nguyên vật liệu của mình cho bên kia tiến hành công việc tạo ra sản phẩm từ những nguyên vật liệu ban đầu đó.
Như vậy, trong hợp đồng này bên nhận gia công cũng phải thực hiện một công việc nhưng kết quả công việc được thể hiện dưới dạng vật chất, đó là sản phẩm mới được tạo ra.
Hợp đồng gia công là hợp đồng có đền bù vì khi nhận gia công thực hiện xong công việc, sản phẩm đã hoàn thành, thì bên đặt gia công có trách nhiệm trả tiền thù lao cho bên nhận gia công.Khoản thù lao bao gồm cả số tiền mua nguyên vật liệu nếu nguyên vật liệu là do bên gia công cung cấp
Và bạn cần chú ý rằng đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
Như vậy trong trường hợp này bạn phải ký kết hợp đồng gia công với cửa hàng gỗ mà bạn muốn đặt hàng tại đó.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664