Untitled 2

Hợp đồng gửi giữ tài sản

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết hợp đồng gửi giữ tài sản là hợp đồng như nào không ạ?
Luật sư trả lời: Chào bạn! Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.
Theo hợp đồng gửi giữ tài sản bên gửi chuyển giao tài sản đồng thời chuyển giao quyền chiếm hữu tài sản cho bên nhận gửi giữ.Bên nhận gửi giữ tiếp nhận tài sản và có nghĩa vụ bảo quản, trông giữ trong thời hạn do các bên thỏa thuận.
Hết thời hạn gửi giữ tài sản, bên nhận gửi giữ trả lại chính tài sản đó theo đúng tình trạng khi chuyển giao, còn bên gửi giữ tài sản phải thanh toán tiền công cho việc gửi giữ.
Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận về gửi giữ tài sản mà không tính tiền công.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664