Untitled 2
tang cho co dieu kien

Hợp đồng tặng cho có điều kiện

Luật sư cho tôi hỏi tôi có một căn nhà giờ tôi muốn tặng cho anh trai của tôi nhưng khi tặng cho tôi có điều kiện đi kèm có được không ạ?

Luật sư trả lời: Tặng cho có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Vì thế mà pháp luật quy định về hợp đồng tặng cho có điều kiện như sau:

1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho.

Điều kiện tặng cho không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

2.  Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

3.  Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Vì vậy khi bạn tặng cho anh trai bạn một căn nhà bạn hoàn toàn có quyền đưa ra điều kiện với anh trai của bạn.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664