Untitled 2
Tư vấn Hợp đồng thuê công nghệ phần mềm

Tư vấn Hợp đồng thuê công nghệ phần mềm

Doanh nghiệp hỏi: Bên công ty tại Việt Nam đang tiến hành hợp đồng thuê công nghệ phần mềm từ công ty mẹ), nhu cầu hiện tại của công ty là cần được tư vấn và xem xét hợp đồng có hợp pháp theo luật của Việt Nam hay không? Thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào? Và các bước thực hiện?
Mong luật sư tư vấn về HĐ này.

Luật sư trả lời: Chúng tôi đề cập đến email trao đổi theo đó, chúng tôi được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ rà soát hợp đồng lixang phần mềm dự kiến ký kết giữa Công ty mẹ và con (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) để tư vấn hình thức thanh toán phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để
1. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:
Rà soát hợp đồng:
Nghiên cứu dự thảo hợp đồng do Khách hàng cung cấp (bản tiếng Anh); Rà soát dự thảo hợp đồng;
Tư vấn các nội dung cần lưu ý đối với việc thanh toán của Khách hàng cho công ty nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến văn bản tư vấn của SB Law (không quá 10 giờ làm việc). Thời gian tư vấn phát sinh thêm nếu vượt quá 10 giờ làm việc sẽ được tính phí luật sư theo giờ ;
Chúng tôi dự kiến hoàn tất dịch vụ tư vấn trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hai Bên ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật.
2. PHÍ DỊCH VỤ
Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 ở trên như sau:

– Rà soát hợp đồng: 8,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Tám Việt Nam Đồng);
– Trong trường hợp Quý Khách hàng yêu cầu SB Law hỗ trợ giải thích thêm các nội dung đề cập đến trong văn bản tư vấn và thời gian hỗ trợ thêm vượt quá 10 giờ làm việc, thời gian làm việc phát sinh thêm sẽ được tính phí bổ sung. Phí bổ sung sẽ được tính trên cơ sở mức phí Luật sư tính theo giờ là 2,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu Việt Nam Đồng)/01 giờ làm việc thực tế của Luật sư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Giá bán lẻ in trên hàng hóa có bị xem là căn cứ tính thuế thu nhập không_sblaw

Hậu quả pháp lý của doanh nghiệp nợ thuế

Câu hỏi: Chào Luật sư, cho tôi hỏi hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp …

Chat Zalo: 0904340664