Untitled 2
hop dong trao doi tai san

Hợp đồng trao đổi tài sản

Luật sư cho tôi hỏi tôi và bạn tôi muốn trao đổi tài sản với nhau thì chúng tôi phải làm những gì để không vi phạm pháp luật?

Luật sư trả lời: Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau.

Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc đăng ký, nếu  pháp luật có quy định.

Trong trường hợp một bên trao đổi cho bên kia tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình hoặc không được chủ sở hữu ủy quyền thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Mỗi bên đều được coi là người bán đối với tài sản giao cho bên kia và là người mua đối với tài sản nhận về.

Các bạn cần chú ý khi trao đổi tài sản thường có sự chênh lệch về giá trị vì vậy mà các bạn cần phải thanh toán với nhau giá trị chênh lệch như sau:

Trong trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664