Untitled 2

Hợp đồng vận chuyển hành khách

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết hợp đồng vận chuyển hành khách có được công nhận khi bằng lời nói không ạ?
Luật sư trả lời: Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thoả thuận, còn hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển.
Hình thức của hợp đồng vận chuyển hành khách
1. Hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được lập thành văn bản hoặc bằng lời nói.
2. Vé là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng vận chuyển hành khách giữa các bên.
Hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được giao kết dưới hình thức văn bản hoặc bằng lời nói. Những hợp đồng vận chuyển hành khách được thực hiện bằng các phương tiện đơn giản như xe đạp, xe gắn máy….thường được giao kết qua hình thức lời nói.
Còn đối với các hợp đồng vận chuyển có quy mô và tính chất quan trọng hơn, các bên có thể thỏa thuận để xác lập một hợp đồng vận chuyển dưới hình thức bằng văn bản.
Và vé là một căn cứ để xác thực, chứng minh hợp đồng vận chuyển đã được giao kết trên thực tế, vé cũng là chứng cứ để xác định việc chi trả số tiền bảo hiểm đối với trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nếu trong trường hợp có tai nạn xảy ra.
Vậy khi bạn giao kết hợp đồng vận chuyển bạn cũng phải xem xét tính chất công việc và hình thức nào là có lợi cho bạn. Bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn và thỏa thuận trong khi bạn giao kết hợp đồng.

Mời quý vị xem nội dung tư vấn về hợp đồng của luật sư SBLAW:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664