Untitled 2

Điều kiện đối với xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết điều kiện đối với xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội?
Luật sư trả lời: Đối với với xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội chủ đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này cần lưu ý những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện đối với xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội
1. Việc mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ra nước ngoài phải có giấy phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điều kiện để được cấp Giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài:
1.1 Có giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ
1.2 Một (01) bộ hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật
Điều kiện đối với nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Phê duyệt nội dung
2. Đáp ứng điều kiện theo quy định

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

SBLaw

Đối thoại tại nơi làm việc có bắt buộc không?

Câu hỏi: Chào Luật sư, Hiện nay tôi đang làm cho công ty. Tôi có …

Chat Zalo: 0904340664