Untitled 2

Không đóng BHXH có được nhận trợ cấp thôi việc không?

Câu hi: Tôi và công ty hiện tại kí kết hợp đồng lao động có thời hạn 12-24 tháng. Hiện tôi đã làm việc được 20 tháng và muốn nghỉ việc. Tôi không đóng BHXH trong thời gian làm, vậy công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho tôi không?

Lut sư tư vn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2018/NĐ-CP) hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 2012 thì: “Ngưi s dng lao đng có trách nhim chi tr tr cp thôi vic theo quy đnh tĐiu 48 ca B lut Lao đng cho ngưi lao đng đã làm vic thưng xuyên cho mình t đ 12 tháng tr lên khi hp đng lao đng chm dt theo quy đnh ti các Khon 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điu 36 và ngưi s dng lao đng đơn phương chm dt hp đng lao đng theo quy đnh tĐiu 38 ca B lut Lao đng.”

Theo đó, bạn có thể xin nghỉ việc theo trường hợp tại Khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc: “Hai bên tha thun chm dt hp đng lao đng”

Như vậy bạn đã làm việc tại công ty được 20 tháng và trường hợp công ty đồng ý cho bạn nghỉ việc thì bạn sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người khuyết tật

Câu hỏi: Thưa luật sư. Tôi năm nay 31 tuổi (là người khuyết tật), tôi …

Chat Zalo: 0904340664