Untitled 2
Hợp đồng

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có bị trừ lương không?

Câu hi: Công ty tôi kí kết hợp đồng lao động có thời hạn với nhân viên, tuy nhiên nhân viên đó bỗng nghỉ việc không có lý do. Vậy công ty tôi có được trừ lương những ngày họ không báo trước không?

Lut sư tư vn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

  1. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
  2.  Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
  3.  Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
  4.  Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

5. Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

6. Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

7. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phụ

Nhân viên công ty bạn tự ý nghỉ việc không có lý do không thuộc những trường hợp nêu trên nên sẽ được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Trường hợp này nhân viên của bạn sẽ phải chịu trách nhiệm theo Điều 43 Bộ luật lao động như sau:

  1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
  2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Như vậy, ngoài việc bồi thường cho công ty bạn nửa tháng tiền lương, nhân viên đó sẽ phải trả 1 khoản tiền tương ứng với những ngày tự ý nghỉ không báo trước.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghỉ việc khi chưa làm hợp đồng lao động bằng văn bản ?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chỗ người …

Chat Zalo: 0904340664