Untitled 2

Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp?
Luật sư trả lời: Dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này chủ đầu tư cần lưu ý những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp
1. Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.
1.1. Là doanh nghiệp (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp), hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã (được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác xã), đơn vị sự nghiệp (được thành lập và hoạt động theo Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền), tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam (được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về luật sư, bao gồm văn phòng luật sư; công ty luật trách nhiệm hữu hạn; công ty luật hợp danh; trừ chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài);
1.2. Có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ (nếu giám định viên không phải là người đứng đầu tổ chức thì phải được người đứng đầu tổ chức ủy quyền hoạt động);
1.3. Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc;
1.4. Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.
2. Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.
2.1. “Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;”
2.2. “Thường trú tại Việt Nam”, được hiểu là có nơi sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại Việt Nam và đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về nơi cư trú;
2.3. “Có phẩm chất đạo đức tốt”, được hiểu là không bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp hoặc về hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp và không thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;
2.4. “Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định viên”, được hiểu là có Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học các ngành kỹ thuật, khoa học vật lý, hóa học hoặc sinh học đối với chuyên ngành giám định sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; có Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành bất kỳ đối với các chuyên ngành giám định khác;
2.5. “Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định viên từ 05 năm trở lên”, được hiểu là đã trực tiếp làm công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, thanh tra, kiểm tra, pháp chế, tư vấn pháp luật về sở hữu công nghiệp, nghiên cứu khoa học có chức danh nghiên cứu viên, giảng dạy về sở hữu công nghiệp có chức danh giảng viên từ 05 năm trở lên, hoặc những người đã trực tiếp làm công tác giải thích, hướng dẫn thi hành các quy định pháp luật, xây dựng quy chế, trực tiếp thực hiện hoặc xét duyệt kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế (gồm cả giải pháp hữu ích), hoặc đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý (gồm cả tên gọi xuất xứ hàng hóa) tại các cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia hoặc quốc tế từ 05 năm trở lên, hoặc những người đã hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp từ 05 năm trở lên.
2.6 “Đạt yêu cầu kỳ kiểm tra nghiệp vụ về giám định.”

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664