Untitled 2

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ?
Luật sư trả lời: Dịch vụ tiến hành công việc bức xạ là một loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Để đảm bảo kinh doanh hợp pháp trognlinhx vực này chủ đầu tư kinh doanh cần lưu ý những điều kiện kinh doanh sau :
Điều kiện Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ
1. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ
* Tổ chức có đủ các điều kiện sau đây thì được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:
1.1. Được thành lập theo quy định của pháp luật;
1.2. Tiến hành công việc bức xạ phù hợp với chức năng hoạt động;
1.3. Có đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp;
1.4. Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc bức xạ cụ thể theo quy định;
* Cá nhân có đủ các điều kiện quy định sau đây thì được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:
1.5. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
1.6. Tiến hành công việc bức xạ phù hợp với đăng ký hành nghề hoặc đăng ký kinh doanh;
1.7. Có trình độ chuyên môn phù hợp;
1.8. Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc bức xạ cụ thể theo quy định;
2. Chứng chỉ nhân viên bức xạ
2.1. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
2.2. Có trình độ chuyên môn và kiến thức về an toàn phù hợp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664