Untitled 2

Điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử?
Luật sư trả lời: Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau:
Điều kiện Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
* Tổ chức tiến hành hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
1. Được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật;
2. Có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
3. Có cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động dịch vụ theo nội dung đăng ký.
* Cá nhân có đủ điều kiện sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử:
4. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
5. Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc phù hợp;
6. Đã qua khoá đào tạo dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử tại cơ sở đào tạo.
7. Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664