Untitled 2

Điều kiện kinh doanh xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật liệu phóng xạ

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện kinh doanh xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật liệu phóng xạ?
Luật sư trả lời: Trong lĩnh vực kinh doanh xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật liệu phóng xạ chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện sau:

Điều kiện xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật liệu phóng xạ:
* Xuất, nhập khẩu vật liệu phóng xạ:
1. Vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân chỉ được nhập khẩu, xuất khẩu khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép
2. Vật liệu phóng xạ phải được đóng gói trong kiện hàng theo quy định.
* Vận chuyển vật liệu phóng xạ:
3. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân vận chuyển vật liệu phóng xạ
3.1. Tổ chức, cá nhân chỉ được vận chuyển vật liệu phóng xạ sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.
3.2. Tổ chức, cá nhân vận tải không được từ chối vận chuyển vật liệu phóng xạ đã được đóng gói theo quy định và đã đủ điều kiện được vận chuyển theo quy định của pháp luật.
4. Đóng gói các kiện hàng phóng xạ để vận chuyển
4.1. Vật liệu phóng xạ phải được đóng gói trong các kiện hàng phóng xạ trước khi vận chuyển, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.
4.2. Kiện hàng phóng xạ được thiết kế, chế tạo, thử nghiệm bảo đảm an toàn tương xứng với mức độ nguy hiểm của vật liệu phóng xạ và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng.
4.3. Kiện hàng phóng xạ chỉ được dùng để chứa vật liệu phóng xạ và các tài liệu, vật phụ trợ cần thiết liên quan đến vật liệu phóng xạ được vận chuyển.
4.4. Việc đóng gói vật liệu phóng xạ để vận chuyển được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
5. Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển vật liệu phóng xạ phải lập và thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh đáp ứng các yêu cầu sau đây:
5.1. Có phương án bảo vệ an toàn cho người trực tiếp tham gia vận chuyển và những người có liên quan khác; kiểm tra sự nhiễm bẩn phóng xạ của kiện hàng, khu vực chuẩn bị kiện hàng phóng xạ, khu vực kho và các phương tiện vận chuyển; lập và lưu giữ hồ sơ kiểm tra;
5.2. Nhân viên tham gia vào quá trình vận chuyển phải được đào tạo, cập nhật kiến thức về an toàn bức xạ, có hiểu biết về quy tắc phòng cháy, chữa cháy và quy định về vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ;
5.3. Xây dựng, kiểm soát lộ trình vận chuyển; phòng ngừa việc thất lạc vật liệu phóng xạ, việc chiếm đoạt, phá hoại vật liệu phóng xạ.
6. Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển vật liệu phóng xạ phải lập kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở đáp ứng những yêu cầu sau đây:
6.1. Quy định cụ thể nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân khi có sự cố xảy ra;
6.2. Thông báo khẩn cấp cho các cơ quan có thẩm quyền về sự cố;
6.3. Có biện pháp và phương tiện kỹ thuật cần thiết ứng phó sự cố;
6.4. Cảnh báo cho dân chúng xung quanh nơi xảy ra sự cố;
6.5. Khoanh vùng cách ly, ngăn chặn tiếp cận, khắc phục việc nhiễm bẩn phóng xạ;
6.6. Cấp cứu nạn nhân.
6.7. Kế hoạch ứng phó sự cố trong vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ có mức độ nguy hiểm trên trung bình và vận chuyển vật liệu hạt nhân phải được diễn tập và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép thẩm định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664