Untitled 2

Làm ảnh chế có vi phạm pháp luật không?

Hai tấm hình này được in trong sách tư liệu “150 năm hình bóng Sài Gòn (1863 – 2013) của tác giả Tam Thái, và mới đây bị phát hiện là sử dụng ảnh chế.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã trao đổi với phóng viên báo Giao thông về nội dung trên:
Câu hỏi: Việc chế ảnh lịch sử như trên có vi phạm pháp luật không, và nếu vi phạm thì vi phạm như thế nào?
 
Trả lời Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, tác phẩm nhiếp ảnh sẽ được bảo vệ quyền tác gỉa đối với tác phẩm. Quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.
 
Việc chế ảnh lịch sử như trên là hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ:
 
“…..
 
Quyền nhân thân:
 
Quyền nhân thân gồm những quyền sau:
 
……
 
4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
…..”
Như vậy là bất kỳ hành vi chế ảnh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm là hành vi vi phạm quyền nhân thân của tác giả, được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo vệ.
 
Câu hỏi: Việc tác giả Tam Thái sử dụng, sưu tập ảnh trên internet mà không tìm hiểu rõ nguồn gốc có là  vi phạm luật gì không?
 
Trả lời: Việc tác giả Tam Thái sử dụng, sư tập ảnh trên Internet mà không tìm hiểu rõ nguồn gốc, không liên hệ và trả thù lao cho tác giả và chủ sở  hữu tác phẩm cũng là hành vi vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ.
 
Theo quy định của điều 21 của Luật xuất bản cũng ghi rõ như sau:
 
“Quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản

Việc xuất bản tác phẩm, tài liệu và tái bản xuất bản phẩm chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật.”

Vì vậy, khi tác giả Tam Thái muốn sử dụng các tác phẩm nhiếp ảnh trong tác phẩm của mình thì phải liên hệ, có sự chấp thuận của tác giả mới được sử dụng trong tác phẩm của mình.

 
Câu hỏi: Bản thân luật sư nhìn nhận thế nào về sự việc này ?
 
Trả lời: Vụ việc này là một vụ việc đáng tiếc và cũng là một bài học cho các tác giả và nhà xuất bản, khi chúng ta tiến hành hoạt động xuất bản và tạo ra một tác phẩm mới, tác phẩm đó có sủ dụng tác tư liệu và dữ liệu thì tác giả nên tìm hiểu kỹ về nguồn gốc và xuất xứ của tác phẩm. 
 
Tìm hiểu về quy định của luật sở hữu trí tuệ và luật xuất bản để không vi phạm, đặc biệt là có sự tôn trọng đối với tác giả của dữ liệu.
 
Cũng cần có sự xin phép và đồng ý của tác giả trước khi xuất bản. 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664