Untitled 2
nguồn internet

Làm công việc không đúng hợp đồng ký kết được trả lương bao nhiêu?

Câu hỏi: Vì lý do công ty thiếu nhân sự nên tôi được điều động sang làm công việc marketing mà hợp đồng tôi ký là công việc quản lý tài chính. Xin hỏi mức lương tôi có thể nhận được nếu làm công việc này là bao nhiêu?

Trả lời:

Điều 31 Luật Lao động 2012 quy định về mức lương trả cho người lao động khi thực hiện công việc không đúng hợp đồng như sau:

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Như vậy, mức lương của người lao động trong trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng là:

– Được trả lương theo công việc mới, nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

– Yêu cầu đối với tiền lương công việc mới là ít nhất bằng 85% mức lương công việc cũ và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam được đảm bảo những quyền lợi gì? Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW sẽ trao đổi cụ thể về vấn đề này trên truyền hình nhân dân.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy …

Chat Zalo: 0904340664