Untitled 2
Lập bản mổ tả kiểu dáng công nghiệp

Lập bản mổ tả kiểu dáng công nghiệp

  • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm các nội dung sau đây:
  1. Tên kiểu dáng công nghiệp
  2. Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp
  3. Kiểu dáng tương tự gần nhất
  4. Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ
  5. Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp
  6. Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
  • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp cần được lập theo hướng dẫn ở đây

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  1.Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp …

Chat Zalo: 0904340664