Untitled 2
Mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm ( tức là tập hợp nhiều sản phẩm thể hiện ý tượng sản phẩm [....]

Vấn đề gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký

Mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm  hoặc một bộ sản phẩm ( tức là tập hợp nhiều sản phẩm thể hiện ý tượng sản phẩm sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích).

Một đơn có thể sử dụng để đăng ký cho các phương án khác nhau của cùng một kiểu dáng công nghiệp (tức là các biến thể của kiểu dáng công nghiệp, theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó)

Mời Quý vị xem nội dung của video tư vấn về kiểu dáng công nghiệp:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  1.Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp …

Chat Zalo: 0904340664