Untitled 2

Lập công ty 100% vốn Nhật Bản sản xuất phần mềm.

Chúng tôi đề cập đến thư điện tử của anh theo đó, Công ty tại Nhật Bản (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu tư vấn về việc nhận thành lập công ty tại Việt Nam để thực hiện hoạt động sản xuất phần mềm (sau đây gọi là Công ty mới). Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng Bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật về việc thành lập Công ty mới để Quý Khách hàng xem xét.

1.Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

 • Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi trước hết phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy thuộc vào vị trí đăng ký trụ sở chính của Công ty, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể là Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh (áp dụng đối với các Công ty nằm ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuất hoặc Khu công nghệ cao) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu công nghệ cao (áp dụng đối với các Công ty nằm trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất hoặc Khu công nghệ cao).

Chúng tôi lưu ý rằng thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thong thường sẽ kéo dài hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi cho thấy mặt dù tổng thời gian để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng, thời gian thực tế có thể kéo dài hơn do Cơ quan chức năng cần thời gian để tham vấn các cơ quan ban ngành liên quan về dự án đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trước khi cấp phép. Đối với một số trường hợp đặc biệt lien quan đến việc tái định cư cho từ 10,000 người trở lên ở khu vực miền núi hoặc 20,000 người trở lên ở các khu vực khác hoặc liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng đất ở một số vị trí đặc biệt như xây dựng và vận hành sân bay, xây dựng và vận hành cảng biển, khai thác, chiết xuất và lọc dầu v.v. trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án phải được Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về mặt chủ trương trước khi thực hiện các thủ tục cấp phép.

Đối với trường hợp của Quý Khách hàng, chúng tôi dự kiến rằng, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải xin chấp thuận về mặt chủ trương. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền báo lại giá dịch vụ và thời gian thực hiện công việc trong trường hợp vụ việc của Khách hang thuộc trường hợp phải xin chấp thuận của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Khách hàng cần phải thực hiện hai bước sau đây:

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trao đổi sơ bộ với cơ quan cấp phép, chúng tôi không có nhiều kỳ vọng rằng cơ quan chức năng có thể hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khoảng thời gian này, đặc biệt đối với các trường hợp thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan cấp phép sẽ đánh giá tính hợp pháp và tính khả thi của Dự án đầu tư trên các cơ sở sau đây:

 • Khung pháp lý bao gồm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Luật đầu tư của Việt Nam, Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật chuyên ngành khác cũng như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nơi Công ty mới dự kiến đặt trụ sở.
 • Khả năng tài chính, dự kiến về vốn đầu tư mà Khách hàng sẽ đầu tư vào Dự án đầu tư, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bước 2: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Khách hàng cần thiết phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh. Pháp luật quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

2.2.      Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất phần mềm

Hoạt động sản xuất phần mềm được xếp vào CPC 841-845 theo biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO. Theo đó, Khách hàng được phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất phần mềm.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi trong các vụ việc trước đây, để bảo đảm thành công trong việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty mới, chúng tôi khuyến nghị Khách hàng cẩn trọng cân nhắc các vấn đề sau đây:

 • Vốn: Luật Việt Nam không quy định mức vốn tối thiểu cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi trong các vụ tương tự trước đây, mức vốn từ 90,000USD trở lên có thể là phù hợp;
 • Công ty mẹ phải có kết quả kinh doanh khả quan trong ít nhất 02 năm. Điều này phải được minh chứng qua báo cáo tài chính có kiểm toán cho 01 năm gần nhất và xác nhận số dư tài khoản ngân hàng;
 • Địa chỉ trụ sở của Công ty mới phải phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố.

Lộ trình thành lập Công ty mới có thể được mô tả với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị các hồ sơ theo mẫu biểu tiêu chuẩn. Bản dự thảo đầu tiên sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét và cho ý kiến. Sau đó, sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên cơ sở ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ từ phía cơ quan chức nằng và chuyển bản hồ sơ hoàn thiện cho Khách hàng ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến rằng công việc nêu trên có thể được hoàn thành trong thời hạn 5 ngày làm việc.

b. Thủ tục cấp phép:

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tài liệu đã được Khách hàng ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong thời hạn khoảng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ đạt được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi sẽ thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Chúng tôi sẽ hoàn tất việc đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục cấp phép, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, đăng ký mẫu dấu.

Để tránh nghi nhờ, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan chức năng phải tham vấn ý kiến của các ban ngành liên quan. Trong trường hợp đó, SB Law sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy tiến độ thực hiện công việc.

 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc tư vấn thành lập công ty được thiết lập dựa trên yêu cầu của Khách hàng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình huống cụ thể của Khách hàng, có thể có một số công việc không cần thiết. Trong một số trường hợp, có thể phát sinh thêm yêu cầu công việc mới. Bất kỳ hạng mục công việc nào không nằm trong phạm vi đề xuất này có thể được cung cấp khi có yêu cầu.

Mô tả phạm vi dịch vụ
1.      Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

§      Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

§      Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền, nghị quyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh;

§      Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

§      Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

§      Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

§      Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

§      Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.

2.      Thủ tục cấp phép:

§         Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

§      Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

§      Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và

§      Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Thủ tục sau cấp phép:

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Khách hàng sẽ phải thực hiện một số thủ tục sau cấp phép.

Dịch vụ hỗ trợ sau cấp phép của chúng tôi bao gồm:

§         Đăng ký làm dấu cho Khách hàng;

§         Công bố việc thành lập doanh nghiệp.

 1. PHÍ DỊCH VỤ
  • Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 4 nêu trên là:
 • Chuẩn bị hồ sơ bao gồm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều lệ công ty, nghị quyết của công ty, giải trình đáp ứng các điều kiện đầu tư, đơn đăng ký kinh doanh, ủy quyền, tra cứu tên doanh nghiệp là: 1,300USD (Một nghìn ba trăm Đôla Mỹ);
 • Chi phí dịch vụ để cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 2,500USD (Hai nghìn năm trăm Đôla Mỹ);
 • Chi phí dịch vụ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 250USD (Hai trăm năm mươi Đôla Mỹ);
 • Chi phí dịch vụ thực hiện các thủ tục sau cấp phép bao gồm công bố thành lập Công ty mới, lấy mẫu dấu, đăng ký mẫu dấu: 100USD (Một trăm Đôla Mỹ);
 • Đăng ký Token 1 năm: 200USD (Hai trăm Đôla Mỹ).
 • Phí dịch vụ trên không bao gồm các chi phí phát sinh trên danh nghĩa Khách hàng bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt (18USD/150 từ).
  • Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật, Khách hàng sẽ thanh toán tạm ứng 50% phí dịch vụ cho SB Law;
 • Khách hàng sẽ thanh toán phần phí còn lại và các chi phí phát sinh nhân danh Khách hàng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ SB Law. 
 • Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.
 • Trong trường hợp Hợp đồng tư vấn pháp luật bị chấm dứt trước thời hạn, SB Law sẽ được thanh toán phí dịch vụ tương ứng với phần trăm công việc đã được hoàn thành tới thời điểm chấm dứt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Biểu tình

Xin giấy phép cho thuê lại lao động

Câu hỏi: Chào Luật sư. Công ty tôi đang muốn thực hiện việc cho thuê …

Chat Zalo: 0904340664