Untitled 2

Soạn thảo Bộ hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp với Doanh nghiệp

Chúng tôi đề cập đến thư điện tử của anh theo đó, chúng tôi được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ Ngân hàng thương mại cổ phần (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) tiến hành soạn thảo Bộ hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp với Doanh nghiệp.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

  1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

 

Mô tả phạm vi dịch vụ
Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh:

·                                               Nghiên cứu thông tin giao dịch do Khách hàng cung cấp;

·                                              Dự thảo hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp dựa trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

·                    Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;

·                                               Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh;

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi dự liệu thời gian tiến hành soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp là 10 ngày làm việc. Thời gian để tiến hành cập nhật, sửa đổi nội dung dự thảo Hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng không quá 03 (ba) lần kể từ ngày đệ trình Bản dự thảo đầu tiên. Trong trường hợp, thời gian hiệu chỉnh, sửa đổi dự thảo Hợp đồng vượt quá 3 lần, SB Law sẽ đàm phán việc cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ  cập nhật, sửa đổi nội dung dự thảo Hợp đồng theo biểu phí dịch vụ tính theo giờ.

2. PHÍ DỊCH VỤ

2.1     Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 3 này là 76,000,000VNĐ (Bảy mươi sáu triệu Việt Nam Đồng). Phí này chưa bao gồm 10% VAT.

–        Trong trường hợp Quý Khách hàng yêu cầu SB Law tiếp tục hỗ trợ cập nhật và hiệu chỉnh Bộ dự thảo Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp và thời gian hỗ trợ vượt quá 3 lần tính từ thời điểm đệ trình bản dự thảo đầu tiên hoặc hỗ trợ tham gia đàm phán hợp đồng (nếu có), phí hỗ trợ phát sinh thêm là 2,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu Việt Nam Đồng)/01 giờ làm việc thực tế của Luật sư.

2.2     Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

–        Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 65% tổng phí dịch vụ.

–        35% tổng phí dịch vụ còn lại, Quý Khách hàng sẽ thanh toán trong 03 ngày làm việc sau khi SB Law gửi Bản dự thảo hợp đồng đầu tiên.

–        Phí dịch vụ phát sinh thêm sẽ được SB Law phát yêu cầu thanh toán theo tuần làm việc.

–        Quý Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Phát hành trái phiếu có phải là giải pháp tăng vốn hiệu quả cho Ngân hàng hay không-sblaw

Phát hành trái phiếu có phải là giải pháp tăng vốn hiệu quả cho Ngân hàng hay không?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã …

Chat Zalo: 0904340664