Untitled 2
Lập nhà máy sản xuất

Lập nhà máy sản xuất bột cá cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư Đài Loan, chúng tôi muốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh Sản xuất và tiêu thụ bột cá; Sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ cá cơm khô; Chế biến, gia công và tiêu thụ các sản phẩm thủy sản khác; Chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp và Xuất nhập khẩu thương mai, vậy SBLAW có thể tư vấn về trình tự thủ tục thành lập công ty cho chúng tôi?

Luật sư trả lời: Về vấn đề nhà đầu tư hỏi, luật sư SBLAW trả lời như sau;

1.Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

Chúng tôi hiêu rằng, Quý Khách hàng đang xem xét khả năng thành lập nhà máy sản xuất, chế biến bột cá, sản phẩm cá cơm và các loại thủy sản khác tại khu công nghiệp tập trung.

Dự kiến sản lượng của nhà máy đạt 15,000 tấn bột cá/01 năm. Số vốn đầu tư dự kiến là 5,000,000USD (Năm triệu Đôla Mỹ) do Nhà đầu tư Đài Loan sở hữu 100% vốn góp.

Trong trường hợp này, Quý Khách hàng cần phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (“FIC”).

Chúng tôi lưu ý rằng, thủ tục thành lập FIC tại Việt Nam thường kéo dài hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi cho thấy rằng, mặc dù thời hạn thành lập công ty theo quy định tại Luật đầu tư của Việt Nam khoảng từ 20-45 ngày, thời hạn thực tế có thể kéo dài hơn do cơ quan cấp phép phải tham vấn các bộ ngành liên quan để thẩm định dự án đầu tư.

Đặc biệt, đối với hoạt động sản xuất, chế biến các sản phẩm bột cá, cá cơm và các loại hải sản khác có khả năng gây ô nhiễm cao, cơ quan chức năng có thể mất nhiều thời gian hơn để thẩm định và đánh giá, đặc biệt liên quan đến các khía cạnh về công nghệ sản xuất, chế biến cũng như công nghệ xử lý chất thải.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, để thành lập FIC, Quý Khách hàng cần phải chuẩn bị Dự án đầu tư. Cơ quan cấp phép sẽ thẩm định tính hợp pháp và tính khả thi của Dự án đầu tư để quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư dựa trên các yếu tố sau:

 1. Dự án đầu tư cần phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa bàn tỉnh nơi mà dự án đặt trụ sở. Chúng tôi đặc biệt lưu ý về địa điểm đặt nhà máy. Quý Khách hàng cần bảo đảm rằng địa điểm đặt nhà máy phù hợp với quy hoạch chung của Tỉnh và đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý để xây dựng nhà máy;
 2. Khả năng tài chính, vốn đầu tư của Dự án đầu tư, nguồn nhân lực để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Lộ trình thành lập FIC có thể được mô tả với các bước như sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ cấp phép: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Ngay khi nhận được các thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị các hồ sơ theo quy định. Bản dự thảo hồ sơ sẽ được chuyển cho Quý Khách hàng để xem xét. Sauk hi cập nhật hồ sơ theo ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến không chính thức từ cơ quan cấp phép và sẽ hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan chức năng. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi bản hồ sơ hoàn thiện cho Quý Khách hàng ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến hoàn thành bước ngày trong thời hạn từ 05-07 ngày làm việc.
 2. Nộp hồ sơ đơn: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng đấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan cấp phép. Dự kiến chúng tôi sẽ mất khoảng 50 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩ quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong một số trường hợp, thời gian cấp phép có thể kéo dài hơn do cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến tham vấn của các Bộ như Bộ công thương, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận nơi dự kiến đặt Trung tâm.
 3. Sau cấp phép: Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ hoàn thiện các thủ tục sau cấp phép như bố cáo thành lập FIC, đăng ký mẫu dấu và mã số thuế.

Chúng tôi lưu ý rằng, kể từ thời điểm 1 tháng 7 năm 2015, khi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014 chính thức có hiệu lực, sau khi đạt được Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, Quý Khách hàng sẽ phải tiến hành thêm thủ tục đăng ký kinh doanh. Thời gian đăng ký kinh doanh là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.      phẠM VI DỊCH VỤ

Chuẩn bị hồ sơ đơn:

 • Thông báo danh mục tài liệu cần thiết để soạn thảo hồ sơ đơn theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ đơn để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng tiếng Anh;
 • Phối hợp với Khách hàng để trao đổi về nội dung hồ sơ đơn;
 • Điều chỉnh hồ sơ đơn trên cơ sở ý kiến đề xuất của Khách hàng;
 • Tham vấn ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Hồ sơ đơn;
 • Hoàn thiện hồ sơ đơn theo ý kiến tư vấn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
 • Dịch bản thảo cuối cùng của hồ sơ đơn sang tiếng Việt để thực hiện công việc.
Thủ tục cấp phép:

 • Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thông báo tiến độ xét duyệt và các yêu cầu sửa đổi bổ sung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu có; và
 • Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận Giấy chứng nhận đầu tư cho FIC.
Thủ tục sau cấp phép:

 • Đăng ký mẫu dấu và mã số thuế cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Công bố việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên báo chí.

 3.         PHÍ DỊCH VỤ

3.1.      Phí dịch vụ của SB Law như sau:

–   Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài: 7,000USD (Bảy nghìn Đôla Mỹ);

* Phí nói trên chưa bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm lệ phí nhà nước, chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (10USD/150 từ), chi phí điện thoại quốc tế, chi phí đi lại ngoài phạm vi thành phố Hồ Chí Minh.

3.2.        Phí dịch vụ sẽ được thanh toán như sau:

–  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán 30% phí dịch vụ. Khoản phí này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

–   Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Quý Khách hàng sẽ thanh toán 30% phí dịch vụ.

–  40% chi phí còn lại và các chi phí phát sinh nhân danh Quý Khách hàng sẽ được thanh toán khi hoàn tất dịch vụ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công chức Tư pháp – hộ tịch được quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nào?

Câu hỏi: Tôi có nội dung muốn được các luật sư tư vấn. Nội dung …

Chat Zalo: 0904340664