Untitled 2
đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài

Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất thạch rau câu, muốn đăng ký 3 nhãn hiệu tại Myanmar và sau đó xuất khẩu sang, mong SBLAW tư vấn.

Luật sư trả lời: SBLAW có thể hỗ trợ khách hàng đăng ký nhãn hiệu với các nội dung sau: 

I . CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước chỉ định;
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại nước chỉ định;
 • Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho khách hàng về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại nước chỉ định);
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ nước sở tại (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/tài liệu chứng nhận việc đăng ký tại nước chỉ định và bàn giao cho khách hàng;
 • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại nước đã đăng ký;
 • Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SBLAW và sẽ nhắc nhở khách hàng gia hạn GCN đúng thời hạn.

II. NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ

Nhãn Hiệu Đăng Ký

Người nộp đơn

Nhóm/Sản phẩm

Quốc gia

Tên nhãn hiệu

Tên công ty Nhóm 29:  Thạch rau câu

Myanmar

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu

III. CHI PHÍ

TT

Công việc thực hiện

Chi phí (USD)

1.

Phí  tra cứu và đăng ký 03 nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm tại Myanmar

520.00 x 03 =1,560.00

Cộng:

1,560.00

5%VAT:

78.000

Tổng cộng:

1,638.00

Quy đổi VNĐ:

35,610,120

(Bằng chữ: Ba lăm triệu sáu trăm mười nghìn một trăm hai mươi đồng)

GHI CHÚ:

 • Tỷ giá  ngày 13/05/2015: 1 USD = 21.740 VND;
 • Phí trên đã bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ;
 • Phí trên chưa bao gồm phí phát sinh trong trường hợp Đơn bị từ chối do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ (nếu có), phải nộp đơn phúc đáp/khiếu nại với Cục SHTT Myanmar (nếu có), phí công bố đăng ký nhãn hiệu trên báo địa phương ở Myanmar. Phí này sẽ được thông báo sau dựa trên từng vụ việc cụ thể dựa trên mức độ phức tạp của từng vụ việc cụ thể;
 • Phí trên đã bao gồm 5%VAT, phí liên lạc với cơ quan đăng ký Myanmar (USD30), phí ngân hàng (USD35), phí làm Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy ủy quyền và Bản tuyên bố (USD50).

IV. THỜI HẠN THANH TOÁN

Đợt thanh toán và nội dung thanh toán

Thời điểm thanh toán

Số tiền thanh toán

 

Đợt 1: 100% chi phí Ngay sau khi ký Hợp đồng

35,610,120

V. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

–         Giấy ủy quyền (theo Mẫu do SBLAW cung cấp)

–         Bản Tuyên bố tại Myanmar (Theo mẫu của SBLAW)

–         Mẫu nhãn hiệu (bản mềm).

–         Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký.

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cần một giải pháp đột phá chống vi phạm bản quyền truyền hình trên internet

Trong môi trường số, chúng ta không chỉ thuần túy phải giải quyết các vấn …

Chat Zalo: 0904340664