Untitled 2

Luật Báo chí 1989

Luật Báo chí 1989 (sửa đổi, bổ sung 1999) gồm 7 chương, 31 điều quy định về các vấn đề liên quan tới báo chí, là cơ sở pháp lý cho các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực báo chí tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Nội dung cơ bản của Luật báo chí bao gồm:
Chương I – Những quy định chung: quy định về vai trò của báo chí, các loại hình báo chí…
Chương II – Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân
Chương III – Nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí
Chương IV – Tổ chức báo chí và nhà báo
Chương V – Quản lý nhà nước về báo chí
Chương VI – Khen thưởng và xử lý vi phạm
Chương VII – Điều khoản cuối cùng
Luật báo chí được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 và bắt đầu có hiệu lực ngày 2 tháng 1 năm 1990.

Download Luật báo chí 1989 và luật sửa đổi bổ sung Luật báo chí tại đây: Luật báo chí 1989 luật sửa đổi bổ sung luật báo chí năm 1999

Xem thêm tư vấn giải quyết tranh chấp bản quyền của luật sư SBLaw:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

LUẬT SƯ NÓI GÌ VỀ VIỆC HÀ GIANG CẤM ĐƯA ONG NGOẠI VÀO ĐỊA BÀN

Lấy lý do sản phẩm mật ong bạc hà Mèo Vạc đã được cấp chứng …

Chat Zalo: 0904340664