Untitled 2

Luật sư bản quyền

Bản quyền là quyền của tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, bản quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Bảo hộ bản quyền sẽ thúc đẩy hoạt động sáng tạo của tác giả. Nhận thức được vấn đề đó, công ty luật SBLAW có chương trình hỗ trợ và tư vấn bảo hộ quyền tác giả tại Cục bản quyền như sau:

1. Luật sư bản quyền của SBLAW sẽ tư vấn cho bạn

  • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan, không những ở Việt Nam mà cả quốc tế;
  • Tư vấn điều kiện và hồ sơ bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam và quốc tế (đặc biệt là Hoa Kỳ, Nhật Bản và liên minh châu Âu);
  • Tư vấn phương pháp xây dựng nội dung tác phẩm để được bảo hộ bản quyền;

2. Luật sư bản quyền của SBLAW tư vấn và hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền

  • Tư vấn, đàm phán hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan;
  • Soạn thỏa biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc;
  • Tiến hành hoàn thiện tờ khai Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;

3. Các công việc của luật sư bản quyền

  • Đại diện nộp hồ sơ Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Cục bản quyền;
  • Đại diện theo dõi quy trình xử lý đơn và có ý kiến trả lời của Cục Bản quyền;
  • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền và giao lại cho khách hàng;
  • Khiếu nại các quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền (nếu có).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664