Untitled 2

Thành lập công ty Logistic tại Campuchia.

Chúng tôi hiểu rằng, Công ty Việt Nam (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu đầu tư thành lập Công ty kinh doanh dịch vụ Logistic tại Campuchia (sau đây gọi là “Company Cambodia”).

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật về việc thành lập Company Cambodia để Quý Khách hàng xem xét.

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Theo quy định của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp hoặc cá nhân tại Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài phải tiến hành thủ tục cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư tại Cục Đầu tư ra Nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp theo hoặc song song với thủ tục trên, Nhà Đầu tư Việt Nam sẽ tiến hành các thủ tục tại nước ngoài mà cụ thể trong trường hợp này là tại Campuchia để xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp.

Đối với thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hai khả năng xảy ra như sau:

(i) Nếu số vốn đầu tư sang Campuchia dưới 15 tỷ đồng thì dự án sẽ được cấp Giấy Chứng Nhận Đầu tư theo thủ tục đăng ký cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư;

(ii) Trong trường hợp số vốn đăng ký đầu tư trên 15 tỷ đồng thì dự án sẽ được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư theo thủ tục thẩm tra cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư.

Đối với thủ tục xin Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp tại Campuchia, Quý Khách hàng sẽ chuẩn bị các tài liệu như SB Law thông báo cụ thể trong quá trình thành lập.

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC

Lộ trình thực hiện mục tiêu thành lập Company Cambodia sẽ được thực hiện với các bước như sau:

2.1. Thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam

a. Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 10 ngày làm việc;

b. Trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được bộ Hồ sơ đầy đủ chữ ký và đóng dấu như hướng dẫn, chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ;

c. Thay mặt Khách hàng liên hệ, giải trình, bổ sung hồ sơ tài liệu với các cơ quan có thẩm quyền;

d. Thay mặt Khách hàng nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài tại cơ quan cấp phép. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư nếu dự án thuộc trường hợp đăng ký đầu tư. Trong vòng 50 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư nếu dự án thuộc trường hợp thẩm tra cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư;

2.2. Thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp tại Campuchia

a. Soạn hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp tại Campuchia trong lĩnh vực logistic phù hợp với pháp luật Campuchia và yêu cầu của cơ quan cấp phép Campuchia. Thời hạn để hoàn tất việc soạn hồ sơ và chuyển cho Khách hàng xem xét lần đầu (bằng cả tiếng Khmer và tiếng Việt) là 15 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng chuyển đầy đủ các thông tin và tài liệu theo yêu cầu của SB Law;

b. Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ Hồ sơ đầy đủ chữ ký và đóng dấu như hướng dẫn tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiến hành chuyển hồ sơ sang Campuchia;

c. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ tại Campuchia, chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d. Thay mặt Khách hàng liên hệ, giải trình, bổ sung hồ sơ tài liệu với các cơ quan có thẩm quyền;

e. Thay mặt Khách hàng hoặc cùng Khách hàng nhận Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp tại cơ quan cấp phép Campuchia. Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi hoặc sẽ cùng khách hàng nhận Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp, thư xác nhận của Bộ Thương mại tại Campuchia. Trong vòng 20 ngày làm việc sau khi nhận Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp và các tài liệu bổ sung tại Campuchia của Company Cambodia, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ tại Tổng Cục thuế Campuchia và nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký thuế và con dấu Công ty.

Lưu ý: Các mốc thời hạn nêu trên không kể thời gian cần thiết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

3.1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

– Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết phù hợp với Pháp luật Việt nam và campuchia trong quá trình xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài và thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Công ty tại Campuchia;

– Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm nhưng không giới hạn đơn, giấy ủy quyền, nghị quyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh và tiếng Việt đối với hồ sơ của mục 4.1. Và hồ sơ bằng tiếng Việt và tiếng Khmer đối với hồ sơ tại mục 4.2. Không bao gồm việc chuẩn bị tài liệu cần thiết của các bên thứ ba hoặc của chính Khách hàng như Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Hợp đồng thuê Văn phòng, tài liệu chứng minh năng lực, tư cách của Nhà đầu tư hoặc chuẩn bị các bản dịch từ tiếng Việt hoặc tiếng Anh sang tiếng Khmer hoặc chuẩn bị các bản hợp pháp hóa lãnh sự;

– Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

– Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

– Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

– Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền và của Khách hàng;

3.2. Thủ tục cấp phép:

– Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép gồm Cục Đầu tư ra Nước ngoài thuộc bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp Campuchia;  Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

– Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có;

– Nhận kết quả hoặc cùng khách hàng nhận kết quả.

4. TÀI LIỆUCHUYỂN GIAO

Tài liệu chuyển giao bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Khmer và tiếng Việt để nộp tại cơ quan cấp phép.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664