Untitled 2

Mẫu hợp đồng lao động cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể tải Mẫu hợp đồng lao động áp dụng cho doanh nghiệp tại đây, đây là mẫu mới  nhất theo quy định của Bộ luật lao động và Nghị định hướng dẫn thi hành.

Doanh nghiệp có thể tải tại đây:

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (VN)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chuyển đổi lao động

Có được chuyển người lao động sang vị trí khác so với HĐLĐ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty may. Tháng vừa rồi tôi …

Chat Zalo: 0904340664