Untitled 2

Tư vấn về chế độ thai sản cho nam giới.

Doanh nghiệp hỏi: Tại Điều 34, Mục 2, Chương III quy định, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ thai sản từ 5 đến 14 ngày.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Tuy nhiên, chúng tôi muốn SBLAW giải thích xem  số ngày nghỉ thai sản đó có phải nghỉ liên tục hay không hay có thể nghĩ ngắt quãng trong vòng 30 ngày đầu sau khi vợ sinh con.

Luật sư trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, luật sư SBLAW trả lời như sau:

Luật bảo hiểm xã hội chỉ quy định thời gian nghỉ thai sản của lao động nam khi vợ sinh con là từ 5-14 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ cuối tuần, lễ, tết) và được hưởng trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
Trong trường hợp này có thể hiểu là việc nghỉ này có thể liên tục hoặc nghỉ ngắt quãng tùy theo sự sắp xếp của người lao động với điều kiện việc nghỉ nêu trên vẫn đảm bảo trong thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy …

Chat Zalo: 0904340664