Untitled 2

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam?

Câu hỏi: Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, tôi muốn đầu tư kinh doanh Việt Nam thời gian tới. Tại nước tôi mặt hàng thuốc lá bị cấm đầu tư kinh doanh, tôi băn khoăn không biết nước các bạn có quy định tương tự như vậy không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 6 luật Đầu tư năm 2014 có quy định các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh cụ thể như sau:

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Như vậy, tại Việt Nam các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm các chất ma túy, khoáng vật, hóa chất, các mẫu động thực vật hoang dã quý hiếm,mại dâm, bộ phận cơ thể người và sinh sản vô tính trên người. Do đó, mặt hàng thuốc lá không bị cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam tuy nhiên nhà đầu tư nước ngoài cũng phải đáp ứng một số điều kiện khi đầu tư vào Việt Nam, nhà nước cũng không khuyến khích đầu tư vào loại sản phẩm không có lợi cho sức khỏe con người.

Bạn có thể tham khảo các quy định tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 106/2017/NĐ-CP) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá để nắm được điều kiện cụ thể.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

nhà ở

Nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần?

Câu hỏi: Kính chào Luật sư! Công ty tôi đang có ý định liên doanh, …

Chat Zalo: 0904340664