Untitled 2
nguồn internet

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài những loại tài sản nào?

Câu hỏi: Công ty tôi muốn kêu gọi từ nhà đầu tư nước ngoài. Xin hỏi nhà đầu tư nước ngoài được chuyển những tài sản nào của nhà đầu tư ra nước ngoài?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Điều 11 Luật đầu tư 2014 quy định điều kiện nhà đầu tư được chuyển tài sản ra nước ngoài và những hình thức tài sản được phép chuyển:

“Điều 11. Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

1. Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;

2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;

3. Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau:

– Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư. Trong đó, Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, các khoản thanh lý đầu tư, thu nhập chính đáng từ hoạt động kinh doanh, tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư;

– Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;

– Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

nhà ở

Nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần?

Câu hỏi: Kính chào Luật sư! Công ty tôi đang có ý định liên doanh, …

Chat Zalo: 0904340664