Untitled 2

Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan gồm 7 chương, 48 điều.

Nội dung chính của Nghị định 100/2006 bao gồm:

Chương I. Những quy định chung: quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan…

Chương II. Quyền tác giả: quy định về tác giả và các tác phẩm; đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả; chủ sở hữu quyền tác giả…

Chương III. Quyền liên quan: quyền của người biểu diễn; sử dụng bản ghi âm, ghi hình; chủ sở hữu chương trình phát sóng

Chương IV. Chứng nhận đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan

Chương V. Tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Chương VI. Bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan

Chương VII. Điều khoản thi hành

Download Nghị định 100/2006/NĐ-CP tại đây: 100_2006_ND-CP_14287

Xem thêm Bảo hộ chỉ dẫn  địa lý:

 

Giới thiệu sblaw

Chat Zalo: 0904340664