Untitled 2

Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu

Nghị định 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 3 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu  gồm 3 điều và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP, cụ thể:

  • Sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu
  • Thu hồi giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu
  • Thẩm quyền và thủ tục cấp, thu hồi giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
  • Tổ chức, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình
  • Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu
  • Phân phói bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Nghị định 15/2016/NĐ-CP đã kịp thời sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và phát huy tác dụng trong những thời kỳ tới.

Download Nghị định 15/2016/NĐ-CP tại đây: 15.signed

Xem thêm Tư vấn xin giấy phép biểu diễn cho nghệ sĩ nước ngoài tại Việt Nam của luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Chat Zalo: 0904340664