Untitled 2

Quy định quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3 tháng 2 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam gồm 3 chương 20 điều và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2016.

Nội dung chính của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Xác định các công việc được sử dụng người lao động nước ngoài
  • Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  • Cấp giấy phép lao động
  • Cấp lại giấy phép lao động
  • Thu hồi giấy phép lao động, trục xuất người lao động nước ngoài

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý để các chủ thể sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về lao động.

Download Nghị định số 11/2016/NĐ-CP tại đây: 11.signed

Xem thêm Tư vấn về xin giấy phép lao động tại Việt Nam của Luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy …

Chat Zalo: 0904340664