Untitled 2

Nghị định 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Để bảo đảm thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, ngày 01 tháng 7 năm 2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

Nghị định 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm gồm 10 chương, 116 điều, quy định rõ về các vấn đề trong Luật kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể:

  • Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  • Trình tự, thủ tục thay đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  • Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  • Chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  • Các quy định về đại lý bảo hiểm
  • Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới

Bên cạnh đó còn một số quy định khác như hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, điều khoản thi hành.

Download Nghị định 73/2016/NĐ-CP tại đây: 73_2016_ND-CP_315703

Xem thêm Tư vấn luật về bảo hiểm thân thể:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664