Untitled 2

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Nghị định 79/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1 tháng 7 năm 2016 gồm 7 điều Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Nội dung chính của Nghị định 79/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tào, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
  • Trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan

Nghị định 79/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tạo khung pháp lý để các chủ thể tiến hành kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Download Nghị định 79/2016/NĐ-CP tại đây: 79.signed

Xem thêm Tư vấn về rủi ro khi mua nhà trong tương lai của Luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664