Untitled 2

Nghị định 86/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Nghị định 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1 tháng 7 năm 2016 gồm 7 chương 23 điều quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Nội dung chính của Nghị định 86/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty chứng khoán
  • Điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán
  • Đăng kí hoạt động lưu ký chứng khoán, ngân hàng thanh toán, ngân hàng giám sát
  • Lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài
  • Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Nghị định 86/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể thực hiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Download Nghị định 86/2016/NĐ-CP tại đây: 86.signed

Xem thêm Tư vấn về kinh doanh có điều kiện của luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664